Kolektyvinis Harė Krišna mantros giedojimas. Vilnius. 2013.10.06

Metai: