Vedų kultūros pristatymas konferencijoje „Gyvenimo stiliai kitaip“. Vytauto Didžiojo Universitetas. 2006.09.30