Vedų kultūros pristatymas Šiaulių profesiniame centre. 2008.02.27