Nuoširdžiai dėkoju norintiems skirti GPM dalį įstaigai VšĮ "Vedų išmintis" .

Prisijunkite prie https://deklaravimas.vmi.lt  -> Prisijungti prie EDS.
Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“. Lango viduryje pamatysite pateiktą lentelę su formos pavadinimu FR0512 v.4. Lentelėje reiktų spausti Žemės gaublio mėlyną ikonėlę. 
Atsidarys forma, kurią galima pildyti per kompiuterį. 
Trys langeliai (Asmens kodas, vardas ir pavardė) užsipildys automatiškai. Toliau reiktų įvesti pačiam: 
5 Mokestinis laikotarpis – 2020
6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303395363
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – 2024. Jei norite trumpesnį laiką skirti paramą, pasirinkite 2021, 2022, 2023. Maksimum iki 2024 galima. 

Užpildę formą, pačiam viršuje įrankių juostoje paspauskite "Klaidų tikrinimas". Jei viskas gerai, spauskite "Pateikti deklaraciją"

Apačioje prisegu užpildytos formos pavyzdį. VMI filmukas kaip pildyti https://youtu.be/7BCPmiMytek?t=79 . Tik ten į pildymo metus nereiktų kreipti dėmesio, nes filmukas senesnių metų.