Apie įstaigąSveiki!
Norime trumpai pristatyti šią įstaigą: 
 
Teisinis statusas: 
"Vedų išmintis" yra viešoji įstaiga.
 
Tikslas: 
Vaikams, paugliams, suaugusiems skleisti Vedų žinias bei padėti jas pritaikyti savo kasdieniniame gyvenime. 
 
Motyvacija:
Po daugelio metų Vedinių žinių taikymo savo kasdieniniame gyvenime, daugiau nei dešimtmečio asmeninių konsultacijų teikimo ir šio žinojimo skleidimo švietimo įstaigose praktikos visiškai įsitikinome, jog Vedų žinios ypač padeda tobulėti fiziškai, psichiškai ir dvasiškai. Norėdami vystyti oficialią veiklą ir dalintis šiomis žiniomis su plačiaja visuomene, įkūrėme šią įstaigą. 

Ne mažesnį postūmį steigti šią įstaigą inspiravo ir dvasinio mokytojo - Bhaktivedanta Svami Prabhupados(link is external)Mahavišnu Svamio  bei kitų dvasiškai pažengusių asmenybių norai, kad  Vedų žinios būtų skleidžiamos kuo plačiau visame pasaulyje, visiems žmonėms.(link is external)