KVIEČIU SKIRTI 1.2% GPM  mūsų VšĮ "Vedų išmintis"  bhaktijoga.lt ir "Vedos vaikams" projektams. 

Kaip skirti GPM paramą:
Prisijunkite prie https://deklaravimas.vmi.lt  -> Prisijungti prie EDS.
Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“. Lango viduryje pamatysite pateiktą lentelę su formos pavadinimu FR0512 v.4. Lentelėje reiktų spausti Žemės gaublio mėlyną ikonėlę. 
Atsidarys forma, kurią galima pildyti per kompiuterį. 
Trys langeliai (Asmens kodas, vardas ir pavardė) užsipildys automatiškai.
Toliau reiktų įvesti pačiam: 
5 Mokestinis laikotarpis – 2023
6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303395363
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – įrašykite metus iki kokių metų norite skirti savo paramą. Galima skirti 3-4 metus.
Užpildę formą, pačiam viršuje įrankių juostoje paspauskite "Klaidų tikrinimas".
Jei viskas gerai, spauskite "Pateikti deklaraciją"

Dėkojame kiekvienam pasidalinusiam savo parama. AČIŪ UŽ GERĄ ŠIRDĮ!

Dėl Bhaktijoga.lt gyvavimo

  Radhe Radhe,  brangūs atsidavusieji ir visi bhaktijoga.lt klausytojai,

  Pirmiausia, norėjau nuoširdžiai padėkoti už   jūsų palikymą, be kurio įstaigos projektai negyvuotų. Įstaigos         veikla vyksta tik dėka paramos ir ji labai reikalinga. 

  Taip pat norėjau informuoti, jog įstaiga gavo   oficialų paramos gavėjo statusą.  Jei kažkada   kils noras paremti,       prašome     paskirties   laukelyje   įrašyti "parama".   Paramą galima   perversti   palei rekvizitus, pateiktus     puslapio   skiltyje "Parama". 

Skaista-tai vaisius, o ne savaiminis reikalas. Pajieslys. 2024.05.02

Teisingai laikantis skaistos, seksualinė energija virsta milžiniška kūrybine galia!  Laikantis neteisingai-savęs ir kitų engimu. 

Teisingai laikantis skaistos,  seksualinė energija virsta valia, vidine jėga. Laikantis neteisingai-energija prarandama, rezultatas atvirkščias. 

Ką reiškia teisingai? Teisingai reiškia-palaipsniui, jaučiant savo kūną ir psichiką, gerbiant kito kūną ir psichiką.  Iki skaistos laikymosi reikia nueiti ilgą kelią. Skaista yra ilgų pastangų rezultatas, o ne "nusprendžiau ir laikausi" ar ambicijos reikalas, ar "taip parašyta šventraščiuose ir mes dabar tuom seksim"  ir t.t.

Tokie celibatininkai degina tiek save, tiek kitus.