Pasiaukojimo tarnystes didybė. Š.B. 3.25.1-7. Vilnius. 2013.02.15