Paviršutinis ir gilus Šventų Vietų lankymas. Pokhara. Nepalas. 2024.01.01