KVIEČIU SKIRTI 1.2% GPM  mūsų VšĮ "Vedų išmintis"  bhaktijoga.lt ir "Vedos vaikams" projektams. 

Kaip skirti GPM paramą:
Prisijunkite prie https://deklaravimas.vmi.lt  -> Prisijungti prie EDS.
Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“. Lango viduryje pamatysite pateiktą lentelę su formos pavadinimu FR0512 v.4. Lentelėje reiktų spausti Žemės gaublio mėlyną ikonėlę. 
Atsidarys forma, kurią galima pildyti per kompiuterį. 
Trys langeliai (Asmens kodas, vardas ir pavardė) užsipildys automatiškai.
Toliau reiktų įvesti pačiam: 
5 Mokestinis laikotarpis – 2023
6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303395363
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – įrašykite metus iki kokių metų norite skirti savo paramą. Galima skirti 3-4 metus.
Užpildę formą, pačiam viršuje įrankių juostoje paspauskite "Klaidų tikrinimas".
Jei viskas gerai, spauskite "Pateikti deklaraciją"

Dėkojame kiekvienam pasidalinusiam savo parama. AČIŪ UŽ GERĄ ŠIRDĮ!