Kolektyvinis Harė Krišna mantros giedojimas. Klaipėda. 2023.05.12