Naujos nuotraukos iš Šventų Vietų

Ašešvara Mahadevas- Šyva lingamas dar nuo Krišnos laikų. Šiam lingamui meldėsi Nanda Maharajas, kad susilauktų nuostabaus sūnaus. https://galerija.bhaktijoga.lt/indija/asheshvar-mahadev/

Nandagramas-Krišnos gyvenamoji vieta, pastatas stovi toje pačioje vietoje, kur Krišna gyveno. Jašoda, Balarama, Krišna, Nanda Maharadžas-Dievybės. https://galerija.bhaktijoga.lt/indija/nandagram/

Sanket-tai labai slapta vieta. Čia yra pagrindinė Jogamajos Dievybė. Jogamaja organizuoja visus Radhos ir Krišnos žaidimus. Čia kas dieną ateina gopės ir madžarės ir gauna informaciją iš Jogamajos, kur tą dieną vyks Krišnos ir Radhos žaidimai, kad galima būtų pasiruošti. https://galerija.bhaktijoga.lt/indija/sanket/

Ter Kadamba-vieta, kur Rūpa Gosvamis meditavo ir rašė knygas, reguliariai išvysdavo Radhos ir Krišnos žaidimus. Labai šventa vieta su daugeliu, nuo meilės Radhai ir Krišnai išsiraičiusių medžių, augančių dar nuo Rūpa Gosvamio laikų. Nepaprasta atmosfera...https://galerija.bhaktijoga.lt/indija/ter-kadamba/

Vrinda kunda-Vrinda devi yra Jogamajos pagalbininkė, Radhos ir Krišnos žaidimų organizatorė. Čia yra Jos amžina buveinė ir ežeras. Vrinda devi turi daug papūgų, kurios kaip šnipai renka informaciją, kas, kur vyksta...https://galerija.bhaktijoga.lt/indija/vrinda-kunda/

Javat-amžini Radharanės namai-deja, altorius buvo uždarytas. Šis pastatas stovi ten, kur kadaise stovėjo Radharanės namai. Čia Radharanės buvimas labai ryškiai jaučiamas: https://galerija.bhaktijoga.lt/indija/yavat/

Kamai-Radharanės vienos iš artimiausių draugių- Višakhos kaimelis ir amžini namai. Višakhos pagrindinė tarnystė yra  Radharanės puošimas drabužiais, papuošalais, piešiniais ant kūno. Ji taip pat sugeba puikiai prajuokinti Krišną ir Radhą, duoti Radharanei idealius patarimus meilės reikaluose. Puiki diplomatė. Jos kūno spalva yra kaip žaibas, o saris- naktinio žvaigždėto dangaus. https://galerija.bhaktijoga.lt/indija/kamai/ 

Vradžos Banjanas-netikėtai pravažiuojant pamačiau, sustojom, nufotkinau. Tokių medžių laisvai gali siekti 500 metų..Reiktų mežiausiai 4-5 vyrų, kad apglėbti šį medį. Jei ne daugiau...Sielos, įsikūnijusios į šiuos medžius yra gilūs išminčiai, medituojantys į Radhos ir Krišnos amžinus žaidimus ir pildantys dvasinius norus...https://galerija.bhaktijoga.lt/indija/plants-of-vraja/banyan/

Turime atsiminti, kad visos Šventos vietos asmenybės yra amžinos, nepavaldžios laikui, kupinos transcendetinės jėgos ir grožio, žinojimo ir atsižadėjimo, meilės ir nuolankumo. Kol širdyje nėra pakankamai meilės Radhai ir Krišna, mes matome tik jų išorinės formas. Bet tai nereiškia, kad mes negalime Jų justi!