Bhaktivinoda Thakuras - Srilos Prabhupados mokytojo tėvas, nepaprastai aukšto lygio vaišnavas.