Dvasingai nugyvenus gyvenimą, viskas atrodo paprasčiau