Gopėšvara Mahadevas saugo Vradža Mandalos rytinę pusę.