Imlitalos medis Vrindavane, po kuriuo Krišna meditavo į Radharanę.