Kamėšvara Mahadevas saugo Vradža Mandalos vakarinę pusę.