Maharadža Bhagiratha-jogas, kurio askezių dėka, nužengė Ganga į žemę. Jo Dievybė ir askezių vieta Gangotryje. 2023.02.27