Nandišvara Mahadevas saugo Vradža Mandalos šiaurinę pusę.