Natūralus kuklumas. Mokinys šalia Mokytojo (Satja Narajana das Babadži su savo Mokytoju Šri Haridas Šastri)