Prieš 25 metus pradėjau aukoti maistą Krišnai šiame sandėliuke prie virtuvės savo tėvų namuose. Prabhupada priimdavo. Ne standartuose esmė.