Radharanės močiutės kaimelis Mukharai

Mukharai yra kaimelis, kuriame gyvena Radharanės močiutė. Nuotraukose - ežeras, kuriame Mukhara kas dieną maudosi. Šventyklėlė su trimis Dievybėmis geltonais drabužėliais. Iš kairės močiutė Mukhara, viduryje Radharani, dešinėje -Radharanės mama-Kirtida. Įeinant į šį kaimelį pamatysim mažiausiai 500 metų senumo banjano medžius. Kadangi tai kaimelis, laukuose gausu povų. Ši vieta paprasta, bet dvasinėje dimensijoje čia iki šiol gyvena šios asmenybės ir vyksta Radha Krišnos žaidimai. Nuotraukos čia.