Truputėlis pavasarinės bundančios gamtos nuotraukų karantinuojantis Sakalų kaime.