Vedinė literatūra vaikams

Tikime, kad šviesiausios dieviškos išminties lobynas yra neišsemiamas, todėl per tūkstančius metų daugybę žmonijos kartų įkvėpę raštai gali būti vėl ir vėl imami į skaitytojų rankas, mokomasi iš jų, bei mokinami vaikai.

Darbui galo nematyti, bet darbą norisi daryti bent jau dėl vilties šviesesnės visuomenės, todėl VšĮ „Vedų išmintis“ organizuoja Vedų filosofija paremtų vaikiškų knygelių leidybą.

Išleidome knygelę "Tomo kelionė į šventyklą".
Tai pažintinis gidas vaikams apie vis dar paslaptingą, tačiau idomią ir džiaugsmingą vaišnavų kultūrą. Smagi istorija apie berniuko pažintį su vaišnavais bei jų gyvenimu. Didelės raidės skaitymui. Iliustracijos spalvinimui. Kontaktai pažinčiai. Knygelę galite įsigyti pas mus.

Šiuo metu redaguojama beveik 300 puslapių knyga vaikams „Iliustruotos Šrimad Bhagavatam istorijos“. Knyga yra didelė su daugiau nei 200 spalvingų iliustracijų. Tai Vedinis šventraštis vaikams (1 dalis). Surinkome lėšas knygos maketo parengimui. Renkame aukas knygos spaudai. Daugiau apie knygą čia >>>

Taip pat rengiama "Krišna - Vrindavano piemenukas" knyga. Ją sudaro daugiau nei 80 smagių pasakojimų apie Viešpaties atėjimą, buvimą, darbus bei žaidimus Žemės planetoje. Tai yra A.Č. Bhaktivedantos Svamio Prabhupados "Krišna Aukščiausias Dievo Asmuo" knyga adaptuota vaikams.

Kuriama ir "Paslaptingas vedų pasaulis" knyga. Tai idomūs pasakojimai vaikams, per kuriuos atsiskleidžia šventų raštų tiesos gyvenimui.

Skaitydami šias knygas vaikai susipažins su senovinėmis istorijomis, kurių herojai-neeilinės asmenybės. Tai didieji žmonijos mokytojai, išminčiai, asketai, mistikai. Įdomios bei įkvepiančios istorijos, susipažins vaikus ir su  Vedų pasaulėžiūra: suvoks karmos, reinkarnacijos dėsnius, sėkmingo gyvenimo principus šeimoje, elgesyje su tėvais, mokytojais, draugais, aplinkiniais.  Skaitant šiuos pasakojimus ugdysis vaikuose ir šios vertybės: potraukis Dieuvi, kaip Asmenybei, nuolankumas, savikontrolė, teisingumas, tiesumas, paprastumas, kuklumas, labdaringumas, užuojauta kenčiantiems, drąsumas, didvyriškumas, pasitykėjimas, bebaimiškumas, pakantumas kitokiems žmonėms  bei daugelį kitų gražių vertybių. Knygos vertos dėmesio, nes juose sutalpinta neįkainuojama informacija ir laiko neišdildyta išmintis. 
Praktika parodė, kad vaikai, klausydami šiuos pasakojimus, praktiškai patyrė teigiamą jų poveikį: stiprėja intelektas, ugdosi dorybingos sąvybės bei vertybės, teigiamas požiūris į gyvenimą. Taigi, manome, kad verta leisti tokias knygas ir platinti jas jaunųjų skaitytojų tarpe.

 

Norint parengti knygą, reikia:

1. Sukurti, adaptuoti istorijas.
2. Atlikti literatūrinę bei filosofinę redakcijas.
3. Iliustruoti.
4. Padaryti knygos dizainą bei maketą.
5. Atspausdinti.

Knygos parengimo etapai priklauso nuo surinktų lėšų. 
Norintys paremti Vedinės literatūros vaikams leidybą, prašome geros valios žmonių paaukoti šiai veiklai.
Auką galite pervesti į VšĮ “Vedų išmintis” sąskaitą:

LT 317300010140666958   Swedbank AB
Įmonės kodas (gavėjo kodas) 303395363

Paskirties laukelyje nurodydami: parama knygų leidybai