3. Dvasinė praktika ir nerimas. Pajieslys. 2014.06.14