Apie atsirišimus nuo žmonių, su kuriais buvo artimai bendrauta daug metų.2013.06.08