Apsivalymo nuo materialių prisirišimų procesas bhakti jogoje. 2008.10.05