Dangiškos būtybės mokė kartoti Harė Krišna mantrą įdėmiai, o ne klausinėti begalės klausimų. 2009.12.22