Dvasinė praktika, šeima, profesinė realizacija, sveikata, draugai – penki gyvenimo aspektai, kurie turėtų vesti prie meilės Dievui. ŠB.1.2.6