Dvasinėje praktikoje yra išmintinga siekti ne standartų, o balanso. 2013.07.16