Dvasinės bendruomenės svarba ir kūrimo pagrindai. Klaipėda. 2013.08.29