Gadžendros atsidavimo Viešpačiui maldos. ŠB.8.3.17-19. Lt-Lt. 2009.10.28