Gamta žmogui tiek daug duoda, o žmogus ar duoda ką nors gamtai atgal? 2013.07.01