Kaip bhakti joga padeda pasiekti proto ramybę? Troškimų psichologija. Klaipėda. 2010.08.12