Kartojant mantrą, buvo leista išvysti dvylika čakrų, esančių mano eteriniame kūne. 2009.12.28