Keistasis ir tikrasis pasauliai. Pajieslys. 2022.10.04