Mūsų dvasinis kūnas yra pripildytas Dieviškų galių. Pajieslys. 2022.08.11