Narados ir Vjasadevos pokalbis. Š.B. 1.6.18-24. Šakiai. 2013.01.14