Ne aš kontroliuoju turto energiją. Asmeninės patirtys. Klaipėda. 2010.07.12