Neįvertinau Krišnos siųstos dovanos – tyro atsidavusiojo. 2010.07.24