Netikras Vaiduoklis. Gyvenimas su Himalajų mokytojais. Lt-Lt. 2009.12.06