Nuolanki padėka bhaktijoga.lt puslapio remėjams. Pajieslys. 2022.03.24