Padėka ir maldos už visus, kurie prisideda prie bhaktijoga.lt ir "Vedos vaikams" projektų. Radha Kunda. 2023.10.09