Pagavau save, kad esu išdidus ir neretai aplinkinius pašiepiu ar apkalbu už akių. 2009.10.20