Pamastymai apie profesinį pašaukimą žiūrint į jaunus seminaristus mišių metu. Pajieslys. 2023.09.11