Ramos apsireiškimo dienos minėjimas. Šiauliai. 2017.04.05