Susitikimas meditacijoje su iškilia dangiška būtybe. 2010.01.29