Taika su savo karmine situacija. Ambicijų kontrolė. 2018.08.24