Talentai visuomet šalia, tik mes jų nepastebime, o pašaukimo ieškome kažkur kitur. 2013.06.14