Už atsisakymo priimti pagalbą gali slypėti ne nuolankumas, o maža savivertė. 2013.07.02