Vis dažniau patiriu, kad žmonės, atėję konsultuotis, nori išgirsti tai, kas jiems malonu, o ne tai, kas teisinga. Tai ypatingai ryšku sprendžiant vyro ir moters santykių klausimus. 2010.02.01